Skip til hoved indholdet
  Hjem Begivenheder Kvalitet i Dagtilbud 2023

Kvalitet i Dagtilbud 2023

Arrangementet, Uge 38 - Kvalitet i Dagtilbud, blev afholdt den 18. til 21. september på GPV.

Lilla røg fra en røgmaskine omkranser et træ på en af udstillingerne

Arrangement for hele Dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

I uge 38 afholdt Dagtilbudsområdet for sjette gang en række workshopaftener, hvor de præsenterede konkrete eksempler på det pædagogiske arbejde med børnene. 

I syv workshops præsenterede medarbejderne fra Gladsaxe Kommunes børnehuse, dagpleje og selvejende dagtilbud deres pædagogiske arbejde i forhold til temaerne:

 • Søborg: Børns medbestemmelse
 • Bagsværd og Gladsaxe: Fællesskaber og børns medbestemmelse
 • Budding, Dagplejen og Vadgård: Små børns store meninger
 • Mørkhøj og Enghavegård: Samtale med børn - Mosaikmetoden
 • Grønnemose: Forældresamarbejde - Fælles ansvar
 • Skovbrynet: Barnets perspektiv
 • Stengård: Kunst og dannelse - Fra indtryk til udtryk

Målet med uge 38 er at videndele, og at områdeinstitutionernes pædagogiske personale gensidigt får lejlighed til at inspirere hinanden og udveksle idéer til egen praksis.

Workshops


Vi viste anvendte indsatser og metoder i vores samarbejde med forældre. Indsatser og metoder, der har betydning i vores pædagogiske praksis, når vi arbejder med børns perspektiver og medbestemmelse.

Fælles ansvar for barnets læring - viden fra børnehus til hjemmet og viden fra hjemmet til børnehuset. 

Eksempelvis modtagelsessamtaler i hjemmet, forældrelæringstavle og brug af Mosaikmetoden, når vi interviewer forældre om deres børns oplevelser af Venskabsugen ved Bagsværd sø.

Workshoppens placering

Biblioteket på 1. sal 


Vi præsenterede vores Videns- og Metodekatalog, som er udarbejdet af de faglige fyrtårne i de fire børnehuse.

Vi foldede vores indsatser ud og gav eksempler på de prøvehandlinger, vi har sat i værk.

Workshoppens placering

 Lokale 2 på første sal


Vi præsenterede, hvordan vi har arbejdet med særligt fokus på fællesskaber og børns medbestemmelse ud fra vores fire hjørnesten. 

Vi viste, hvordan man kan inddrage børns stemmer i et fællesskabsperspektiv i henholdsvis:

 • den voksenpædagogiske hjørnesten
 • den børnepædagogiske hjørnesten
 • hjørnesten for ledelse og organisering
 • hjørnesten for forældresamarbejde

Workshoppens placering

Lokale 1 på første sal

Vi præsenterede vores arbejde med 0 til 3 årige børns medbestemmelse og eksempler på, hvordan man i vuggestue og dagpleje i praksis arbejder med at inddrage børnene i dagligdagen. 

Workshoppen viste eksempler på:

 • Hvad kan jeg vælge, og hvornår?
 • Hvordan siger jeg farvel til mor og far?
 • Om at have indflydelse i samlinger
 • Om at have indflydelse i projektarbejdet

Workshoppens placering

Lokale 3 på første sal

Vi præsenterede vores arbejde med Mosaikmetoden og VTS-metoden (Visual Thinking Strategies), når vi skal sikre børns perspektiver og medbestemmelse. 

Mosaikmetoden indeholder ni forskellige brikker til at indsamle børneperspektiver.

På workshoppen præsenterede vi vores arbejde med Mosaikmetoden og vuggestuebarnet.

VTS-metoden er en nysgerrighedspirrende faciliteringsmetode, der støtter børn i at udvikle refleksion, kritisk tænkning og kommunikationsevner via dét at observere. Metoden lægger op til dialog i grupper med børnehavebarnet.

Workshoppens placering

Lokale 4 på første sal 

Vi præsenterede, hvordan børnehusene har arbejdet med "Deltagelsesmuligheder for alle" og "Verdensmålene", som de ser ud i et barns perspektiv. 

Børnene skulle gøre ønsker og drømme til virkelighed: At gøre tanker til handlinger. 

Ved at bygge deres drømmehuse, ønsker om skole med videre i genbrugsmaterialer. I den forbindelse har børnene besøgt Remida centret, og er blevet inspireret til blandt andet genanvendelse.

På workshoppen præsenterede vi processen, målene og læringen - og ikke mindst hvor sjovt det har været.

Workshoppens placering

Pakketorvet i stueetagen

Vi præsenterede vores indblik i, hvordan arbejdet med æstetiske læreprocesser giver mulighed for, at børn kan omforme indtryk til udtryk. 

Vi gav bud på, hvordan et tværfagligt samarbejde åbner op for nye veje til samskabelse med børn, hvor intet er givet på forhånd. 

Kunst er for alle og giver plads til børns perspektiver, og skaber deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet. 

Workshoppens placering

Caféen i stueetagen

Program

Alle besøgende fik en guidet rundtur til tre af de syv workshops. Derefter var der mulighed for selv at gå rundt og kigge. På den guidede tur var der ved hver workshop et oplæg/program på cirka 30 minutter.

Ved den frie rundgang kunne de øvrige workshop besøges. Der var ikke oplæg, men god mulighed for at stille spørgsmål. 

17:00: Ankomst - Sandwich og vand
17:30: Velkomst
17:45: 1. besøg - Guidet tur til workshop
18:15: 2. besøg - Guidet tur til workshop
18:45: 3. besøg - Guidet tur til workshop
19:15: Fri rundgang 
19:30: Tak for i dag

Værebrovej 156 C
2880 Bagsværd

Telefon: 39 57 62 62
gpv@gladsaxe.dk

Åbningstider i sommerferien

Uge 27: 9:00 til 13:00

Uge 28: 9:00 til 13:00

Uge 29: Lukket - Telefonisk betjening mellem 9:00 og 13:00 på 39 57 62 62

Uge 30: Lukket

Uge 31: 9:00 til 13:00


Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 9-14.30


Produktionens bemandingstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 9-14.30

Find os

Kontakt os

Pressemeddelelser

EAN: 5798008694271

CVR. Nr.: 62 76 11 13